Lembas Extra 2015

De Lembas Extra van 2015 is een aardig omvangrijk boekwerkje geworden. Het bevat negen artikelen, waarvan één heel substantieel. De schrijvers zijn afkomstig uit  zes verschillende landen en hebben een kleine 300 pagina’s bij elkaar geschreven.

Het thema is Unexplored Aspects of Tolkien and Arda

Het eerste artikel is van Franco Manni en Simone Bonechi en behandelt Tolkien en de Tweede Wereldoorlog. Meestal ligt de nadruk bij Tolkien op de Eerste Wereldoorlog, maar de artikelschrijvers beargumenteren dat de tweede minstens zo belangrijk is geweest. En dan gaat het niet om allegorische en nogal oppervlakkige vergelijkingen in de trant van ‘Sauron is Hitler en de orks zijn de Nazi’s’.

Hierna volgt een stukje van Nancy Bunting over Tolkien en de padvindersbeweging. Hij was er maar kort lid van, maar toch heeft de padvinderij zijn sporen nagelaten, zowel in Tolkiens leven als in zijn hoofdwerk, The Lord of the Rings.

In Dark Lord of Gorogroth verdiept Tommy Kuusela zich in de Noorse black metal scene van de jaren negentig van de vorige eeuw. De Noorse variant van deze muziek was niet alleen door Tolkien beïnvloed, maar daar in sommige gevallen regelrecht op gebaseerd, aldus Kuusela. De vergelijking tussen Sauron en zijn orks enerzijds en de door de katholieke kerk gedemoniseerde Vikingen was daar niet vreemd aan.

The Mercy and Justice of the King van Jan van Breda is een uitvoerige juridische case study van de zaak Beregond. Zoals bekend doodde deze de wachters die hem de toegang tot de stervende Faramir en diens krankzinnig geworden vader Denethor belemmerden. Hiermee redde hij Faramirs leven. Wat zegt Aragorns vonnis over Tolkiens visie op gerechtigheid?

Hierna stappen we over naar de natuur van Midden-aarde. Kristine Larson onderzoekt de rol van prehistorische geologie, dieren en mensen in Tolkiens werk. Welke rol speelden voorhistorische elementen in het rijk van zijn verbeelding?

Antje vom Lehn verdiept zich in de Midden-aardse dierenwereld en laat de fauna uit The Hobbit en The Lord of the Rings de revue passeren. Hoe gevarieerd is die, en waarop ligt Tolkiens nadruk? Elise McKenna doet hetzelfde voor de plantenwereld en legt daarbij speciaal de nadruk op de kleur groen. Ook komen de rol van Boombaard en die van de Vala Yavanna uitvoerig aan de orde.

Het voorlaatste stuk is van D.J. Rout. In The Bill for Bill the Pony construeert hij een model voor de economie van de Gouw en vergelijkt daarbij het gebruik van geld en ruilhandel. Tevens besteedt hij aandacht aan de Gouwse posterijen en de inbreng van de Dwergen.

Het boekje sluit af met een tweede artikel van Kristin Larsen. Hierin onderzoekt ze de theologische implicaties van buitenaards leven bij C.S. Lewis en Tolkien. De sympathieke aliens in de ruimtetrilogie van eerstgenoemde worden gecontrasteerd met Tolkiens pessimistische kijk op buitenaardse wezens.

Lembas Extra 2015: Unexplored Aspects of Tolkien and Arda.
Ingebonden, 295 pagina’s.
€ 16,50 exclusief verpakking en portokosten (naar schatting € 4,00)
Te verkrijgen bij de Tolkienwinkel en via Unquendor.