Lid worden?

 

citaat-gandalf

Wil jij met ons de tocht door Midden-aarde voortzetten? Word dan lid!

Wat bieden wij je?

Laten we beginnen te zeggen: “Fijn dat je al zo ver op onze site bent door dit te lezen”; belangstelling is er dus blijkbaar. Daarom zouden we bovenstaande vraag eigenlijk moeten omdraaien, want wat verwacht je er zèlf van? Op de eerste plaats ben je lid van Unquendor, hèt Nederlands Tolkien Genootschap en daarmee heb je toegang tot een netwerk van enthousiaste mensen die Tolkien elk op hun eigen manier beleven. Via Unquendor kun je ook makkelijker in contact komen met buitenlandse Tolkien-fans en leden van internationale Tolkien Societies. Je wordt op de hoogte gehouden van allerlei Tolkien gerelateerde onderwerpen en je verneemt vaak interessante wetenswaardigheden uit de eerste hand. Verder geldt zoals bij elke vereniging: jijzelf bepaalt uiteindelijk wat je er uit haalt. Ons genootschap draait om leden (die uiteindelijk ook alles bepalen); het bestuur initieert en faciliteert hier ‘slechts’ bij. Door aanwezig te zijn bij bijeenkomsten die we organiseren of actief te worden binnen het genootschap, haal je méér uit je lidmaatschap. Iets wat wij hopen en stimuleren. Maar minstens zo belangrijk, we zijn ook een vereniging van gezelligheid tussen gelijkgezinden waar soms vriendschappen voor het leven uit voortkomen en waar activiteiten of evenementen vaak met een hobbitwaardige maaltijd en/of een goed glas worden afgesloten. Spreekt dit je aan? Lees dan verder…

Wat mag je verwachten?

 • Een welkomstpakket (laat je verrassen)
 • 4 keer per jaar het verenigingsblad Lembas, vol artikelen over Tolkien of Tolkien gerelateerde onderwerpen en wetenswaardigheden. Denk aan artikelen over films van of over Tolkien, boekverslagen, achtergrondverhalen, verslagen van bijeenkomsten door leden, verenigingsnieuws en andere Tolkien gerelateerde wetenswaardigheden.
 • Toegang tot onze ‘herbergen’ (zie elders op deze site voor meer uitleg)
 • Toegang tot het ledengedeelte van onze website
 • Toegang tot onze jaarlijkse Joelfeest, Slotfeest en Hobbit Dag
 • Regelmatig een nieuwsbrief of -bericht waarin we je op de hoogte houden van onze activiteiten en andere wetenswaardigheden van en over Tolkien
 • En nog veel meer…

Lidmaatschap

Als je je via deze site hebt aangemeld, ontvang je binnen enkele dagen een bevestigingsmail. Je bent pas lid, als je de contributie hebt overgemaakt. De contributie bedraagt € 35,- en huisgenootleden betalen € 12,- per jaar (deze laatste groep ontvangt geen Lembas). De contributie dien je over te maken op rekening NL59 INGB 0003472722, ten name van Tolkien Genootschap Unquendor, onder vermelding van je naam (als de rekening op een andere naam staat), en Contributie <Genootschapsjaar> (dus nu zou dat ‘Contributie 2020-2021’ zijn). Nadat het verschuldigde bedrag op onze rekening staat, sturen wij je een welkomstpakket met o.a. meer informatie.

Wij geven er sterk de voorkeur aan als je ons machtigt de contributie te innen. Dit betekent voor jou en voor ons veel minder werk. Als je de betaling van je contributie via machtiging laat verlopen, geven we je jaarlijks graag een korting van € 2,- (€ 1,- voor huisgenootleden). Als je van plan bent via machtiging te betalen, zullen we je in het welkomstpakket een machtigingskaart (SEPA formulier) meesturen met een gefrankeerde retourenveloppe. Als je de ingevulde en ondertekende machtiging dan opstuurt, hoef je de komende jaren verder niets meer te doen. Voor dit Genootschapsjaar moet je echter wel nog eenmalig het verschuldigde bedrag zelf overmaken (minus de korting) o.v.v. Genootschapsjaar 2020/2021.
Je mag nu ook zelf al een machtiging afgeven, zie onderstaande SEPA formulieren:

 1. SEPA Machtiging om handmatig in te vullen.
 2. SEPA Machtiging om digitaal in te vullen (en dan uitprinten voor ondertekening!).
 3. Engelstalige SEPA Machtiging om handmatig in te vullen.
 4. Engelstalige SEPA Machtiging om digitaal in te vullen (en dan uitprinten voor ondertekening!).

Buitenlandse leden (binnen de eurozone)

Voor buitenlandse leden binnen de eurozone is de contributie € 35,- indien zij de Lembas digitaal (PDF per email) willen ontvangen (minus € 2,- korting bij betaling per machtiging). Voor het opsturen van de gedrukte versie moeten wij helaas een portotoeslag van op dit moment € 17,- vragen (dit bedrag zal jaarlijks worden herzien op basis van de post tarieven). In dat geval bedraagt de contributie € 52,-  Graag dit bedrag overmaken op rekening NL59 INGB 0003472722, op naam van Tolkien Genootschap Unquendor. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

 • IBAN: NL59 INGB 0003472722
 • BIC: INGBNL2A
 • Kosteninstructie: Shared

Buitenlandse leden (buiten de eurozone)

Voor buitenlandse leden binnen de eurozone is de contributie € 35,- indien zij de Lembas digitaal (PDF per email) willen ontvangen. Voor het opsturen van de gedrukte versie moeten wij helaas een portotoeslag van op dit moment € 17,- vragen (dit bedrag zal jaarlijks worden herzien op basis van de post tarieven). In dat geval bedraagt de contributie € 52,-  Graag dit bedrag overmaken op rekening NL59 INGB 0003472722, op naam van Tolkien Genootschap Unquendor. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

 • IBAN: NL59 INGB 0003472722
 • BIC: INGBNL2A
 • Kosteninstructie: Our

Indien kosteninstructie Our niet mogelijk is bij je bank wordt je verzocht € 3,50 extra over te maken in verband met onze bankkosten.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld