Het ledenblad Lembas

Vier à vijf keer per genootschapsjaar verschijnt het tijdschrift Lembas, met artikelen, verslagen, foto’s, boekbesprekingen en andere interessante nieuwtjes. En het hoeft niet altijd sec over Tolkien te gaan. Ook artikelen en boekbesprekingen over andere fantasy-auteurs zijn meer dan welkom: kortom alles voor en door leden. De naam Lembas is vernoemd naar het krachtgevende wegbrood van de Elfen voor lange reizen: wat je in ons geval dus kunt zien als ‘leesvoer’. Het is nog steeds het belangrijkste visitekaartje van het genootschap, ondanks moderne media en communicatie.

Daarnaast publiceert Unquendor van tijd tot tijd andere boekjes, zoals de Kronieken van Unquendor en De Balladen van Faramir.

Lembas Extra is een losse uitgave van het genootschap met artikelen die dieper in gaan op het werk van Tolkien. Deze artikelen zouden anders de ’normale’ Lembas te veel domineren. Ten gerieve van een groter publiek dan alleen het Nederlandse worden meerdere artikelen in het Engels afgedrukt. Dit blad, dat in 1985 voor het eerst verscheen, bevat niet alleen de inbreng van Unquendor-leden maar ook bijdragen van buitenlandse Tolkien-kenners. Meestal zijn die van academisch niveau, wat dan ook van de inhoud gezegd kan worden… Ook hier wordt door de redactie veel tijd en zorg besteed aan de kwaliteit van de te publiceren artikelen. Deze uitgave verschijnt circa twee maal per vijf jaar.