Het bestuur

Het bestuur:

Jan van Breda, voorzitter
Onafgebroken lid van Unquendor sinds 1982 en trotse voorzitter sinds 2013 van deze boeiende, bruisende vereniging. Als bestuur trekken we samen op met meer dan 200 leden om de Lembas uit te brengen, feesten en herbergen te organiseren en uit te dragen wat een fantastische schrijver en denker J.R.R. Tolkien was. En dat doen we al meer dan 35 jaar!

Cecile van Zon, secretaris
Als secretaris zorg ik voor correspondentie, archief en notulen maar ook voor heel veel meer. In het verleden heb ik bijgedragen aan de organisatie van feesten, en 22 jaar geleden was ik ook secretaris.

Karel van Houten, penningmeester, ledenadministratie & internet
Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financiële zaken van Unquendor, maar ook de administratie van de leden. Tevens beheer ik de Unquendor server.

Nathalie Kuijpers, bestuurslid Lembas & publicaties
Ik ben sinds 2010 lid van Unquendor, en na enkele jaren redacteur van
Lembas Katern te zijn geweest, ben ik nu redacteur van het verenigingsblad Lembas.
 
Arthur van der Stroom, bestuurslid Communicatie
Niet het communiceren zelf, maar het sturen, faciliteren, afremmen, aanjagen, redigeren en begeleiden van al het gecommuniceer in en om het genootschap staat steeds meer centraal. Communicatie is daardoor steeds meer het cement tussen bestuur en leden geworden. Daar draag ik bij Unquendor graag mijn steentje aan bij.

Jonas Penning de Vries, coördinator Activiteiten
Ik ben sinds eind 2014 lid, en vond het eens tijd worden om mij ook in te zetten voor de vereniging. Ik organiseer en coördineer feesten, activiteiten maar ook andere algemene zaken.