12 november 2016

Het bestuur

Het bestuur:

Jan van Breda, voorzitter
Onafgebroken lid van Unquendor sinds 1982 en trotse voorzitter sinds 2013 van deze boeiende, bruisende vereniging. Als bestuur trekken we samen op met meer dan 200 leden om de Lembas uit te brengen, feesten en herbergen te organiseren en uit te dragen wat een fantastische schrijver en denker J.R.R. Tolkien was. En dat doen we al meer dan 35 jaar!

Suzanne Took, penningmeester
Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financiële zaken van Unquendor, maar met het goed bijhouden houd ik genoeg tijd over om te genieten van feesten en bijeenkomsten.

 

Renée Vink, bestuurslid Lembas & publicaties
Ik ben mede-oprichtster van Unquendor en na al die jaren nog steeds actief. Ik redigeer het verenigingsblad Lembas en ben mede-redacteur van ‘Lembas Extra’, de meer academisch gerichte genootschapspublicatie die twee keer in de vijf jaar verschijnt. Ik vind het prachtig regelmatig nieuwe, enthousiaste leden te ontmoeten.

 

Arthur van der Stroom, bestuurslid Communicatie
Niet het communiceren zelf, maar het sturen, faciliteren, afremmen, aanjagen, redigeren en begeleiden van al het gecommuniceer in en om het genootschap staat steeds meer centraal. Communicatie is daardoor steeds meer het cement tussen bestuur en leden geworden. Daar draag ik bij Unquendor graag mijn steentje aan bij.

 

Karel van Houten, bestuurslid Feesten & Herbergen, tevens Internet
We gaan de herbergen weer meer stimuleren, naast de reguliere feesten die we elk jaar organiseren. Daarnaast proberen we op zoveel mogelijk evenementen Tolkien en zijn werk onder de aandacht te brengen.

 

testimonial1bestuurslid secretaris
Functie van secretaris is vacant

 

testimonial1bestuurslid algemeen
Functie van bestuurslid algemeen is vacant