Inschrijving Hobbit Dag 2019

Gegevens deelnemer:

Voornaam
Achternaam
Telefoon
E-mail

Kosten

Voor leden zijn er geen kosten verbonden aan deelname Hobbit Dag 2019, daarentegen zijn consumpties en (eventueel) diner wel voor eigen rekening. Inschrijving is niet vrijblijvend, aangezien het genootschap wel kosten maakt aan huur e.d. Aanmelden en niet opdagen betekent dus kosten voor het genootschap… en geen plek voor een ander die graag had willen komen, maar niet kan vanwege over-inschrijving!

Maaltijd

Na afloop van het programma (18:00 uur) is er een gezamenlijk diner (buffet). De kosten hiervan zijn ca. 30 Euro (zonder dranken). We moeten van te voren het aantal deelnemers opgeven met eventuele dieetwensen.

Bijzonderheden, speciale wensen en overige gegevens

Vermeld hier s.v.p. bijzonderheden of speciale wensen die belangrijk voor je zijn (dieetwensen e.d.):

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een email aan de organisatie.